Angular.js İle Çalışmaya Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler.

2974
MVC ( Model, View, Controller)

Günümüz yazılım tasarım mantıkları arasında en çok kullanılan yapıdır. MVC yaklaşımı uygulamayı oluşturan bileşenlerin model, view, controller katmanlarına ayrılarak geliştirilmesi şeklidir.

Sistemin görünen kısmı view, veriler ve veri işlemleri model, model ve view arasında mantık bağını ise controllerlar sağlar. Tüm programlama dillerinde istisnalar dışında aynı mantık geçerlidir.


MVVM (Model, View, ViewModel)

Bu yazılım tasarımı mantığı çift taraflı veri bağlamayı mümkün kılan yapıdır. Angularjs bu şekilde çalışır. $scope şeklinde tanımlanan değişkenler view içerisinde değiştiğinde controller içinde de değişir ya da controller içinde değişen bir $scope değişkeni view kısmında da anlık değişir. sayfa yenilemeye gerek duyulmaz. Senkron şekilde çalışırlar. Senkron şekilde çalışması Geliştiricinin verileri takip etmek yerine yazılımın mantık kısmına yoğunlaşması kolaylaştırır. Angular.js bu konuda diğer JavaScipt framework ve kütüphaneleri göz önünde bulundurulduğunda hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır.


$SCOPE ve Çift Taraflı Veri Bağlama

Angular.js en modern özelliklerinden biri çift taraflı veri bağlama özelliğidir. Görünüm kısmından ulaşılabilinen değişkenlerin sunulduğu servis $scope servi denilir. 


DOM Döküman Obje Modeli

Web tarayıcılarında gözle görülen sayfaların HTML, CSS ve JavaScript kodlarından oluştuğunu biliyorsunuz. HTML elementleri render edilip sayfa oluşturulur. HTML etiketleri birer DOM modelidir. DOM hiyerarşik yapıyla birbirleriyle bağlantılıdır. DOM'lar farklı özellik ve aksiyonlar alabilirler. Sayfada bulunan her fotoğraf bir DOM'dur. başlıklar, paragraflar, divler, sectionlar gibi.